Svenskt Näringsliv, UF-Företag och Vimmerbyföretag i diskussioner

 


De tre elever som deltog på mötet Gabriella, Olivia och Olivia har
redan
visat framfötterna genom att inom UF starta ”Café 24” som
man driver några dagar i veckan här i Vimmerby. Företaget går med
vinst och det finns mycket att göra.


Christina Fosnes, Regionschef från Svenskt Näringsliv ledde mötet som inleddes av Jan Alsér med en kort presentation av Mercatus. Därefter följde diskussioner om vilka kvalifikationer som efterfrågas inom sektorn ”tillverkande industri”. I diskussionerna framgick att det är många punkter som ska samverka för att dels locka ungdomar till företagen i Vimmerbyregionen samt att behålla ungdomarna i kommunen efter avslutade studier. Infrastrukturen är här en viktig del i det hela, tåg och bussförbindelser måste fungera för att medarbetare ska kunna ta sig kollektivt mellan hemmet och arbetsplatsen.


Christina Fosnes, Regionchef Svenskt Näringsliv

I diskussionerna om vad industrin behöver för kvalifikationer för framtida arbetskraft är språk, främst Engelska och Tyska viktigt, då internationella kontakter bara ökar. Initiativförmåga, kreativitet och ett intresse för arbetet är också viktiga egenskaper för de arbetssökande ungdomar som ska ut i det tuffa arbetsklimatet. Flera deltagare tyckte att ett ”sabbatsår” med en utlandsvistelse var lärorik och ett bra sätt att skaffa sig livserfarenhet på. Många elever är ”skoltrötta” efter avslutat gymnasium och kan behöva lite omväxling innan Högskolan startat och här var nog alla överens, Högskolestudier behövs för att kunna få ett bra jobb i framtiden.

Månader