Svensk miljöteknik ska förbättra miljön i Kina

Den 25 och 26 oktober arrangeras, för första gången, China Baltic Sea Business Forum i Kalmar. Då kommer 500 deltagare från Sverige, Kina och Östersjöländerna mötas i Kalmar under temat energi och vatten. Syftet är att diskutera hur man kan förbättra miljösituationen i Kina samt att skapa affärskontakter och nätverk på den växande kinesiska marknaden för svenska miljöteknikföretag.

Under China Baltic Sea Business Forum väntas 500 deltagare från näringsliv, offentliga beslutsfattare och representanter för universitet i Sverige, Kina och Östersjöländerna. I forumet deltar även Näringsdepartementet, forskare samt miljö- och näringslivsorganisationer. Syftet med forumet är att bland annat diskutera möjligheter för att förbättra miljösituationen i Kina.

Månader