Svensk miljöteknik i Kina

Seminarierna arrangerades av Regionförbundet i Kalmar län - samarbetsorganisationen Småland-Blekinge under oktober månad och de områden som togs upp var bl a hållbart byggande, energi, vattenhushållning och avfallshantering.

Bland föredragshållarna märktes Jan Kastensson från Mercatus som pratade om industriell vattenrening i Sverige. Med några goda exempel visades hur vi gått tillväga i Sverige för att nå så liten miljöpåverkan som möjligt. I en historisk tillbakablick berättades hur vi gått från att släppa ut helt orenat vatten till att nu, med hjälp av effektiva reningsprocesser, ha i princip ”nollutsläpp” från industrierna.

Mercatus finns sedan 5 – 6 år på den kinesiska marknaden med ett antal installationer på olika platser i Kina. Den senaste anläggningen finns på en massafabrik i staden Rizhao. Ett projekt som genomförts tillsammans med bl a Feralco och Läckeby Water Group.

En framgångsfaktor för Mercatus intåg på den kinesiska marknaden har varit att visa referensanläggningar i Skandinavien och tack vare goda referenser följt med andra företag till Kina. Ska man på annat sätt ta sig in där, krävs långvarigt och tålmodigt arbete med att bygga relationer. Det innebär många resor dit innan man når resultat. Man måste alltså vara beredd att satsa en hel del resurser och inte ge upp i första taget!

Jan Kastensson föreläser om Industriell vattenrening

Åhörare på seminariet

Månader