Svensk export av miljöteknik stark

Varuexporten av miljöteknik till Kina ökade med hela 52 % mellan 2008 och 2009. Från 1 463 miljoner SEK till 2 219 miljoner SEK. Det innebär att Kina har seglat upp från nionde till andra plats när det gäller miljöteknik i varuexporten enligt utrikeshandelsregistret. Klart störst är fortfarande Tyskland.
Läs mer på Swentecs sida http://swentec.se/statistik

Månader