Sustainable Sweden South East AB ett regionalt och viktigt nätverk

Främjar ökade affärer inom miljöteknik för företag, offentliga aktörer och högskolor I Sydöstra Sverige. Styrkan ligger i samverkan mellan forskningsvärlden, industrin och det övriga samhället. Genom SSSE bearbetas och presenteras intressanta affärsuppslag, framförallt Öst- och Centraleuropa, för nätverkets medlemmar. Vår leverans till Kina är ett utomordentligt bra exempel på hur viktigt det är att vara aktiv i nätverk som främjar det egna företagets syften. Läs mer om nätverket och de ingående företagen på www.sustainable-sweden.se.

Månader