Styrelsemöte

Gårdagens styrelsemöte hölls i Stockholm med IVA som värd. Omvärldsbevakning, FoU, kompetensförsörjning, digitalisering, morgondagens vattenrening för industrin var några av punkterna på agendan.


Mercatus styrelsemöte på IVA

Månader