Studiebesök på Clab

För ett par veckor sedan hade företaget äran att göra studiebesök på SKB:s anläggning Clab i Oskarshamn som mellanlagrar kärnbränsle.

Mercatus levererade ultrafilter är en del av reningen på anläggningen. Den filtrerar bort radioaktiva partiklar från backspolvatten från jonbytare.

Fakta om Clab:

Clab – mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn
I Simpevarp några mil norr om Oskarshamns ligger Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle. Där mellanlagras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att ett slutförvar ska bli klart att tas i drift.
Efter fem års användning i kärnkraftsreaktorn är kärnbränslet förbrukat. Den första tiden lagras bränslet på kraftverken, men efter cirka ett år flyttas det till Clab. Där mellanlagras det i djupa vattenbassänger ca 40 meter ner i berget. Genom att bränslet är täckt med åtta meter vatten skärmas strålningen av och det heta bränslet kyls. Med tiden minskar radioaktiviteten och bränslet blir därmed enklare att hantera i det framtida slutförvar som SKB planerar att bygga i Forsmark.

Ett säkert mellanlager
I dag mellanlagras knappt 6 500 ton använt kärnbränsle i anläggningen. Det sker under ständig övervakning och kontroll. I början av 2000-talet byggdes anläggningen ut och har i dag tillstånd att mellanlagra totalt 8 000 ton. I början av 2015 ansökte SKB om tillstånd hos myndigheterna att lagra upp till 11 000 ton. Skälet är att Clab annars riskerar att bli fullt innan Kärnbränsleförvaret i Forsmark är klart att tas i bruk.

Slutförvaring krävs
Clab är en säker anläggning för dagens behov, men det är ingen lösning på lång sikt. Eftersom kärnbränslet måste isoleras under mycket lång tid krävs ett förvar som är säkert även utan övervakning. Så småningom ska därför bränslet placeras i kopparkapslar och transporteras till det framtida Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Fakta
Driftstart: 1985
Lagringskapacitet: 8 000 ton
Mottagningskapacitet: 300 ton uran/år. En svensk kärnreaktor producerar mellan 15 och 25 ton/år.
Personal: Cirka 100+ årsarbeten.
Driftkostnad: Cirka 170 miljoner/år.


Clab utanför Oskarshamn mellanlagrar kärnbränsle, där Mercatus ultrafilter filtrerar bort radioaktiva partiklar från backspolvatten från jonbytare

 

Månader