Studenter hjälper till vid introducering av nytt affärssystem

En grupp om fyra studenter från IT/Affärssystem vid KTH i Stockholm som var med i projektet att välja ett affärsystem för Mercatus har fortsatt i det nu pågående projektet att implementera Jeeves affärssystem. Denna fas utförs som två separata examensarbeten. De två grupperna består av: Jenni Boman och Jonas Håkansson vars uppgift är att studera och ge förslag till förbättringar i arbetsprocesserna, t.ex. vara med i framtagandet av en ny artikelstruktur och stycklistor. Ingrid Forssman och Anna Sjödin som ska studera implementationen och hjälpa till med att anpassa systemet rent grafiskt, t.ex. i vilken ordning fält ska ligga och fyllas i, vilken behörighet olika arbetsgrupper ska ha. Vi har upplevt projektperioden hittills som utmanande och händelserik. Mercatus är ett mycket trevligt företag att arbeta med som tillåter oss som studenter att ta del av och få känna oss delaktiga i verksamheten. [A, 0] Våra studenter

Månader