Strategiskt personalarbete stärker konkurrenskraften!

Mercatus medarbetare Jan Alsér och Eva Henrysson deltog på IVA:s slutseminarium i 3F-projektet om hur framgångsrika friska företag skapas. Hela seminariet hölls i IVA:s lokaler i centrala Stockholm.

Dagen inleddes med ett ”avslutningsmöte” med 3F-nätverket Syd där Mercatus ingått. Charlotta Wikström höll en mycket intressant föreläsning om mentorskap i företag.

Under eftermiddagen hölls föreläsningar och paneldebatter i ämnet.

Leif Johansson, koncernchef på AB Volvo Göteborg som är en av grundarna till projektet och även 3F:s ordförande, var först ut av föreläsarna under eftermiddagen. Han kunde visa de positiva effekterna av Volvos personalarbete som idag genomsyrar företaget globalt med sin konkurrenskraftiga kultur.

Amerikanen Michael Beer från Harvard Business School höll en intressant föreläsning som visade resultat av studier i ämnet från stora företag där vikten av personalarbetet gett mycket positiva resultat.

Johan Adolphson, BDO Nordic AB, auktoriserad revisor, menade i sin föreläsning att även humankapitalet i företagen obligatoriskt borde visas i årsredovisningen – allt för att ge ett gott förtroende för företaget!

Paneldebatter hölls bl a i ämnen som hur kunden värderar mjuka värden, om personalarbete är en VD-fråga mm. Alectas ägaransvarige Ramsey Brufer fick frågan om hur de som investerare i företag ser på mjuka värdena och det var en viktig faktor. Övriga deltagare i paneldebatterna var Nils Arthur, VD för Profilgruppen, Karin Bernadotte, VD MSD, Cecilia Wennborg vice president Ambea, Carl Bennet huvudägare Getinge, Lifco och styrelseordförande Elanders.

Den röda tråden genom seminarierna var att ett strategiskt personalarbete stärker konkurrenskraften!


Karin Bernadotte, MSD, Nils Arthur, Profilgruppen och Leif Johansson,
Volvo i paneldebatt


Mingel i pausen


Två deltagare från 3F:syd minglar i pausen, Eva Henrysson, Mercatus
och Ingegerd Bengtsson, Spenshult

 

 

Månader