Strategidag på Fredensborg

I måndags samlade vi hela personalstyrkan på Fredensborgs Herrgård för en strategidag tillsammans med Mercatus styrelse. En viktig del i vårt ständiga förändrings- och kvalitetsarbetet i verksamheten där det ges utrymme att tillsammans arbeta fram förbättringar i vårt arbetssätt.


Mercatusgänget samlade på Fredensborgs Herrgård för strategidag

 
Diskussioner i grupper leds av styrelsens Maja Söderberg

 

 

 

Månader