Stort engagemang i Almedalen

Hur får Sverige fler innovationer och högre tillväxt i små och medelstora företag?

Seminarium i samband med Almedalsveckan.

Vi har blivit inbjudna att delta i debatten. Den 10 juli ligger fokus på innovationer och förutsättningar för Forskning & Utveckling i små och medelstora företag. Den 11 juli handlar det om globalisering och Östeuropa som motor.  Programmet för den 10 juli hittar du här och programmet för den 11 juli hittar du under "Kalender". Läs mer om hela veckans program på www.teknikforetagen.se.

Sverige behöver fler nya och växande företag. Då behövs också ett näringspolitiskt klimat som gör det enkelt och lönsamt att starta och driva företag. Sverige ligger i topp vad gäller företagens investeringar i FoU. Men merparten utförs av storföretagen och de svenska innovationssystemen är beroende av var storföretagen väljer att utföra sin FoU-verksamhet. För att stärka den svenska konkurrenskraften är det viktigt att små och medelstora företag satsar mer på innovativt arbete och FoU. VINNOVA har, efter samråd med företagare, forskare och företrädare för organisationer och myndigheter, tagit fram en strategi för FoU- och innovationssatsningar på små och medelstora företag.

  • Hur bör Sverige satsa på innovation och FoU i små och medelstora företag?
  • Vem har ansvaret för att små och medelstora företag ökar sin konkurrenskraft?
  • Vilka möjligheter och hinder ser företagen?
  • Vad kan politiker och myndigheter göra?  

Medverkande: Karin Pilsäter, riksdagsledamot, Folkpartiet, Kristina Alsér, VD, Mercatus Engineering AB, Göran Johnsson, fd. ordf. Metall, Jenni Nordborg, projektledare VINNOVA, Jan Edling, analytiker VINNOVA, samt Per Eriksson, GD, VINNOVA.

Månader