Stororder till Mercatus

Under senhösten 2013 fick Mercatus en stororder av ett franskt bolag som ska leverera utrustning inom energisektorn. Ordern är värd närmare 16 Mkr och kommer till största delen att levereras under 2015. Det ställer höga krav på våra projektledare och vi har nyanställt en projektledare och även gjort vissa tidsbegränsade anställningar för att klara det ökade tempot.
Mer information om detta kommer framöver.

Förutom denna stororder har det fortsatt strömma in projektordrar under hela hösten och även nu efter nyåret.

Fler och fler inser att det är lönsamt att investera i bra miljöteknik, både för att spara pengar och för att minska utsläppen!

 

Månader