Stor order till Stockholms Brandförsvar

Direkt efter semestern kommer vi att leverera ett större reningssystem till Stockholm Brandförsvar. De har beställt två ultrafilter för rening och återvinning av vatten från brandövningar. Kapacitet vardera anläggning ca: 1000 l/h.

Ultrafilter används för avskiljning av emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt.

» Läs mer här!

Månader