Vi stödjer Missing People

Genom att sponsra Missing People är vi med och stödjer det ideella arbetet som utförs runt om i landet.

Med uppbyggnaden av lokalavdelningar i varje län är målet att kunna genomföra skallgångar inom 6 timmar från att en anmälan gjorts, oavsett var i landet personen har försvunnit.

 

          

Månader