Stipendieutdelning på Matarvattenkonferensen 2014

I förra veckan hölls den årliga konferensen inom matarvattenberedning i Sverige, som Matarvattensektionen organiserar.

I samband med konferensen uppmärksammades Bram Faaij Hultgren från Mercatus som tilldelades ett stipendium från Matarvattensektionen för sitt arbete inom rökgaskondensering.

Motiveringen från matarvattensektionen löd: ”Detta examensarbete kan utgöra en brygga mellan empiriska och teoriska samband och visa en väg framåt för att finna generella beräkningsalgoritmer för att dimensionera membransystem”.

På konferensen presenterade Bram kort vilken parametrar som påverkar tungmetallavskiljning med membranteknik.


Anna Edebo, Matarvattensektionens ordförande tillsammans med
Bram Faaij Hultgren, Mercatus vid stipendieutdelningen

 

 

Månader