Startup på Joen Loka Finland

Installation av utrustning för oljehaltigt vatten pågår nu i Joensuu i Finland.

Anläggningen som består av hydrostatfilter, ultrafilter, jonbytare och kolfilter renar emulsion och oljehaltigt vatten i mottagningsstationen på Joen Loka.


Leif Gunnarson från Mercatus finjusterar programmeringen på 
reningsutrustningen i samband med installationen, tillsammmans
med Joen Lokas personal

Månader