Ständiga förbättringar

Är något vi arbetar med varje dag. En förbättring är den ansiktslyftning dokumentarkivet fått. Vi är måna om att underlätta och göra vår hemsida så tillgänglig som möjligt. I dokumentarkivet hittar du allt från allmän Mercatuspresentation, tekniska blad, news, varuinformationsblad till pressklipp. För att göra letandet enkelt har vi byggt om och utvecklat dokumentarkivet. Gå in får du se och ge oss gärna synpunkter på ytterligare förbättringar.

Månader