Ständiga förbättringar

För att ständigt öka kvaliteten på våra produkter gör vi kontinuerligt besök hos våra underleverantörer. Nyligen besöktes tre av våra underleverantörer i Tyskland. Anledningen till dessa besök var att öka vår kännedom av tekniken, bli uppdaterad om nyheter och utvecklingsprojekt de genomför. Samtidigt togs tillfället att diskutera optimeringsproblem samt förbättringar som skulle underlätta på fältet i projekten.

-Dessutom förstärks kontakten med våra leverantörer och vi får inflytande i processen och kan närmare förklara våra användningsområden, vilket medför att teknikkvaliteten ökar. Besöken var mycket givande och vi hoppas att vi kan förbättra våra tekniska lösningar ytterligare i framtiden, säger Bram Faaij, processingenjör på Mercatus.


Bram Faaij, Mercatus en av delatagarna på resan

Månader