Spännande dag tillsammans med 25 nyckelleverantörer

Vi tror att samarbete är en av nyckelfaktorerna för framtiden, tillväxten och för en hållbar utveckling. Därför bjöd vi våra nyckelleverantörer till en heldag i Vimmerby. Syftet var att stärka samarbetet och visa lyckade exempel på leveranser där leverantör, Mercatus och slutkund samarbetat redan från offertstadiet. Peter Nordström från Saab AB berättade om Airbusprojektet och gav exempel på de mervärden ett tätt samarbete bidrar till. Seminariet blev överbokat långt innan sista anmälningsdag gick ut och engagemanget under dagens diskussionspass var imponerande. Dokumentation från seminariet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. Ett nytt seminarium är inbokat till hösten 2004. Vill du veta mer om våra kund- och leverantörsseminarier är du välkommen att maila eva.henrysson@mercatus.se.Bilder från dagen [C1, 0] [C2, 1] [E1, 0] [E2, 1] [A1, 0] [A2,1] [B1, 0] [B2, 1] [D1, 0] [D2, 1]

Månader