Småföretag får ny miljövarudeklaration

Småföretag har ibland svårt att kommunicera sina produkters positiva miljöegenskaper på ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt. För att råda bot på de startar nu i höst ett EU-finansierat projekt där man ska vidareutveckla en miljövarudeklaration som är särskilt anpassad till småföretag. Med i projektet finns storföretagen IKEA och Vattenfall, de ska utifrån sina erfarenheter bistå med råd till de mindre företagen. Metoden Stepwise EDP (Environmental Product Declaration) ska testas i småföretag i lettland, Danmark, Portugal och Sverige. Vi på Mercatus är ett av de svenska företagen och kommer att informera om projektet via hemsidan. IVL och IVL spelar framträdande roller i projektet, som kostar drygt 11 miljoner kronor.

Månader