Slutgodkänd reningsanläggning på SKB

De första resultaten av det nu färdiglevererade ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare är mycket positivt. Filtret levererar bra avskiljning av partiklarna vid en jämn hög kapacitet. SKB är helnöjd med anläggningen.

Leveransen består av ultrafilter, arbetstank, rörinstallation och komplett dokumentation innefattande bl a hållfastberäkningar och isometriritningar.

Under vecka 35 genomfördes slutbesiktning samt driftprov av slutkunden tillsammans med det ackrediterade kontrollorganet Inspecta, som övervakar att leveransen uppfyller myndighetskraven för kärntekniska anläggningar.


Godkänd och övertagen ultrafiltreringsanläggning på SKB

Månader