SKF Sverige investerar i nytt VL-Filter

SKF Sverige har investerat i sitt tredje VL-Filter. Denna gång är det en komplett anläggning för slipmull som klarar av att rena cirka 750 liter per minut. Anläggningen är helt automatiserad och man kan reglera både temperatur, tryck och flöde. VL-Filtret arbetar med principen "endless belt" och skapar ett undertryck med hjälp av luft. Luften hjälper till att suga kylvattnet genom filterduken samtidigt som filterkakan torkas med samma luft. I stort sett all kylvätska återvinns direkt till systemet. SKF var det första företaget i världen som investerade i det nyutvecklade VL-Filtret från Knoll. Den tidigare installationen gjordes år 2003 och i denna applikation använde sig SKF av befintliga tanksystem. Pumpar, kylvattenrör och en filteranläggning nyanskaffades. Leverans av det nya systemet kommer att ske under sommarens senare del och ska vara i full drift under vecka 35.

Månader