SKF III – Återigen har SKF valt Knolls nya VL-filter

[B, 0] [A, 0]Ytterligare en anläggning med ändlöst filterduk har installerats på en av SKF:s fabriker i Göteborg. Anläggningen är den tredje i ordningen och drifttogs i september 2004. Fakta: - Anläggningstyp: VL 650 - Total volym ca 3500 liter - Flöde: 600 liter/minut - Systemtryck: ca 6 bar
---------------------------------------- Läs mer om spånhantering, kylvätskerening, membranteknik och ultrafilter på "System&Teknik"!

Månader