Godkänt FAT-test

Förra veckan genomfördes FAT-test tillsammans med kunden med gott resultat.

Leveransen, bestående av ultrafilter och arbetstank, är nu färdig för utleverans till SKB. Ultrafiltret som ska filtrera bort radioaktiva partiklar från backspolvattnet från jonbytare ska installeras och sedan driftsättas av Mercatus personal under våren.


Ultrafilter klart för utleverans

Månader