Sellihca kvalificering

Mercatus har nu fått ett förnyat certificat i Sellihca kvalificeringssystem. Kvalificeringssystemet används idag av ledande energibolag för att välja ut leverantörer vid upphandlingar.

 

Månader