Sänkta kostnader och högre kvalitét

Idag gäller det att skapa smarta och resurssnåla processer som producerar minimalt med avfall. Det är inte minst viktigt när kostnaderna för omhändertagande och deponi skjutit i höjden. Ett bättre utnyttjande av råvaror och energi bidrar i många fall även till högre kvalité på slutprodukten.

Dessutom leder en förbättrad miljöprofil till andra positiva effekter. Banker, investerare, kunder och nya medarbetare väger allt oftare in verksamhetens miljöpåverkan i sina bedömningar.

Mercatus kompetens är bred kunskap om våra kunders processer, oavsett om man tillverkar moraknivar, SKF-kullager eller vingdelar till världens största flygplan Airbus.

Med våra system för rening och återvinning av metallspån/partiklar och skärvätska kan vi hjälpa till att kostnadseffektivt optimera processen så att ett minimalt avfall uppstår.

Miljöteknik är bra för affärerna, för leverantörer och beställare.

Slå oss en signal på 0492-171 00 så ska vi ge dig förslag på kostnadseffektiva lösningar för spånhantering och skärvätskerening.

Månader