Sänkta kostnader, högre kvalitet

Förr kunde kostnaderna för miljöåtgärder föras ut till slutkunden, men idagens hårda konkurrens är det långtifrån självklart att någon annan är beredd att betala. Därför gäller det att skapa smarta och resurssnåla procsser som producerar minimalt med avfall. En bra miljöprofil leder till positiva effekter. Banker, investerare och övriga finansiärer väger in verksamhetens miljöpåverkan i kreditgivningen och allt fler kunder föredrar kunder och tjänster med låg miljöpåverkan. Miljöteknik är bra för affärerna, för leverantörer och beställare.

Månader