Samlat grepp om vår marknadsstrategi

Under våren 2006 kommer vi att intensifiera marknadsarbetet. Projektgruppen som består av säljare, tekniker och marknadsförare kommer att genomföra en 30 veckor lång marknadsutbildning. Syftet är att bredda kompetensen och framförallt att få en enhetlig linje i våra satsningar. Vi är måna om att de motsvarar era förväntningar. Därför kommer både kunder och andra samarbetspartners att bli viktiga i utbildningen. Kanske blir du en av de som vi ringer upp. Vill du veta mer är du välkommen att ringa Marcus på telefon 0492-171 21 eller Ing-Marie på 0492-171 12.

Månader