Så mycket kastar vi!

Totala mängden avfall i Sverige är mer än 100 miljoner ton. Varje svensk bidrar med mer än 11 ton per år. För att tillverka en dator uppkommer 1500 kg avfall, för en mobiltelefon 75 kg och för att tillverka en tandborste 1,5 kg.

Sunda förnuftet säger att vi alla har ansvar för att minska avfallet. Med dagens kunskap, nya produktionsmetoder och välutvecklad produktionsanpassad miljöteknik är det lättare att göra rätt från början.

Vi på Mercatus har lång erfarenhet av återvinning och rening av industrins avfall. Med rätt teknik renar och återvinner vi processvätskor.

Med rätt teknik får du en:

  • En och frisk arbetsmiljö utan odörer och hälsorisker
  • Hög tillgänglighet och maximalt utnyttjande av maskinparken
  • Högre kvalité på slutprodukten
  • Mindre verktygsslitage
  • Bättre vinsförmåga

Vi har hjälpt många kunder att välja rätt system som därmed gjort processvätskehanteringen effektiv lönsam. På referenssidan kan du läsa vad ett urval kunder säger.

Mer information får du under sidan "System & Teknik" eller genom att slå oss en signal - ring 0492-171 00 och fråga efter Jan Alsér, Pär Bragsjö eller Patrik Gustafsson.

Månader