Rundtur med Knoll

Under förra veckan besökte Knolls försäljare Heiko Königshoven oss för att tillsammans med Mercatus säljare Erkki Lahti och Herman Selin träffa våra maskinkunder. Avsikten var att Heiko skulle få uppleva skillnader mot den tyska kunden och samtidigt skapa egna erfarenheter vilket sedan kan bidra till ökad förståelse i den dagliga kommunikationen mellan Knoll och Mercatus. Heiko har aldrig besökt Sverige tidigare.

Tyresö Finmekaniska
Heiko och Bengt Svensson från JN-Verktygsmaskiner på välskötta
Tyresö Finmekaniska, där det diskuteras anpassning av tidigare
levererat kompaktfilter, KF 110 special.


-Till skillnad mot Tyskland har Sverige inte många maskintillverkare utan de flesta som arbetar med maskinleveranser är representanter för olika fabrikat med försäljning, reservdelar och service som bas, säger Heiko Königshoven.
I Tyskland har Knolls tekniker direktkontakt med konstruktörer från ex. Heller, Chiron, DMG m.fl. och där alla detaljmått, uppställningar, slangar och elektriska snittställen diskuteras vid framtagning nya maskintyper eller vid uppdateringar. I Sverige behöver inte återförsäljaren göra detta arbete utan designen för eftermonterade anläggningar läggs oftast över på Mercatus.

Vidare har Heiko noterat att vi har väldigt långa avstånd att resa för att nå våra kunder. Vi klarar i snitt 2- max 3 kundbesök / dag medan snittet i Tyskland ligger runt 5 besök. Man kan koncentrera sig runt ett geografiskt område och sedan arbeta där en hel dag. I Sverige kan det bli fråga om en resa på 30 mil mellan två kunder.

Heiko Königshoven
Heiko Königshoven från Knoll på besök. Erkki Lahti i bakgrunden
i kontorslandskapet på Mercatus.

Naturen och avsaknad av bilköer har upplevts väldigt positivt och vi har nog fått en intresserad aspirant för kommande semestrar i Sverige.

En stor del av en bra affärsrelation bygger på att den sociala biten fungerar. Heiko säger att han fått en helt annan förståelse för både vår arbetssituation men även en hel del på det privata planet. Det tycker vi också är en viktig del i det hela – vilket underlättar en bra kommunikation.

Månader