Rörelse och kontinuitet – Ett ledarsamtal som berör.

Den 27 januari 2004 mellan 9,30 – 16,30 bjuder nätverket LedarMod och Växjö universitet till en annorlunda konferens. För modiga ledare. Nätverket består av ett tiotal små, medelstor och stora företag och organisationer och är övertygade om att medarbetaren är organisationens viktigaste resurs. Men att det krävs mod från ledare att hantera denna resurs på ett mänskligt och lönsamt sätt. I nätverket utbyter vi erfarenheter och idéer för att ännu bättre ta vara på den värdefulla tillgången. Vi vill också fungera som inspirationskälla för kollegor i vår omgivning. Till dom som tänker, vill och vågar agera i riktning hållbar utveckling för tillväxt med människan i fokus. Mer om detta på seminariet den 27 januari. Är du intresserad? Maila kristina.alser@mercatus.se

Månader