Rökgaskondensatrening slutmonteras

I vår verkstad pågår det slutmontering och funktionstest av givare och ventiler på två ultrafilteranläggningar.

Ultrafilteranläggningarna är en del i ett större system som ska levereras till ett värmekraftverk. Systemet består av ultrafilter, omvänd osmos, jonbytare och EDI och dess funktion är att rena rökgaskondensat från värmekraftverket.


Peter Bieberbach och Robert Apell slutmonterar och testar givare och ventiler inför leverans

 

 

 

Månader