Rent vatten i brunnen?

Ca 15 % av Sveriges invånare tar sitt dricksvatten från egen brunn. Många av oss accepterar mindre estetiska problem som smak och grumlighet. Lika vanligt är det tyvärr att man bortser från uppenbara hälsorisker. Antalet sjukdomsfall är svåra att uppskatt. Många känner inte till att järn, mangan, kopparutfällningar mm kan påverka hälsan. De flesta problem kan åtärdas realtivt enkelt. Efter mer än 30 års erfarenhet av industriell vattenrening har vi utvecklat användarvänliga och kompakta vattenreningsanläggningar för enskilt bruk. Vi har kunskapen och kan ge goda råd hur ditt vatten blir både godare och mer hälsosamt. Vill du veta mer om de vanligaste bristerna i dricksvatten och hur man åtgärdar är du välkommen att höra av dig till Pär Bragsjö på 0492-171 00 eller maila info@mercatus.se.

Månader