Rent vatten – fler uttrar!

Vi har medverkat till en positiv utveckling av utterstammens ökning i Småland. Sedan flera år tillbaka är vi sponsor i Rädda Utternprojektet. Ett projekt för att förbättra utterns livsmiljö. Har du vägarna förbi Vimmerby i sommar kommer du vid flera av våra rastplatser att läsa om utterns liv och utbredning. Det kan tänkas att det även blir en liten naturutställning. Under våren kommer du att kunna läsa mer om utternprojektet på webben.

Månader