Rent vatten - en naturlig rättighet!?

Ny bok visar vägen till en hållbar vattenförvaltning
Vatten av god kvalitet angår oss alla. Hur vi förvaltar denna gemensamma resurs på ett effektivt sätt är en fråga som lyfts fram i boken På tal om vatten.

Boken är skriven av forskarna inom forskningsprogrammet VASTRA. IVL:s Anna Jöborn som är programchef för VASTRA är en av författarna.

» Läs mer på www.ivl.se.

Månader