Rening av rökgaskondensat vid Fortum Brista 2

Mercatus har fått i uppdrag att leverera en anläggning för rening av rökgaskondensat till Fortums nya kraftverk Brista 2 i Sigtuna. Anläggningen omfattar flera reningssteg bland annat ultrafiltrering, två-pass omvänd osmos och jonbyte. Mercatus utrustning kommer att integreras med rökgasrening och kondensering från Alstom Power i Växjö, som också är Mercatus uppdragsgivare. Slutkunden, Fortum, ställer mycket höga krav på reningsresultat, i synnerhet med avseende på tungmetaller, vilket bidragit till att Mercatus fått uppdraget.

Läs mer om projektet på Fortums sida:

Följ länken;  Fortum bygger nytt kraftvärmeverk


Bild: Använd med tillåtelse från Fortum

 

 

Månader