Regeringen satsar på svensk miljöteknik

Miljöteknik spås att bli den nya tillväxtbranschen. Regeringen har därför tillsatt en utredning vars uppgift är att ta fram ett förslag på hur ett nationellt miljöteknikcenter skulle kunna se ut. Claes Roxbergh har utsetts till särskild utredare och Lena Berg till kommittésekreterare. Utredningen presenterades för departement och referensgrupp den 16 augusti. När utredningen är klar och offentlig kommer du att kunna ta del av den på vår hemsida. Läs mer i regeringens pressmeddelande från februari. Pressmeddelande 18 februari 2004 Näringsdepartementet Claes Roxbergh utreder miljöteknikcentrum Näringsminister Leif Pagrotsky har utsett riksdagsman Claes Roxbergh (mp) att utreda hur ett miljöteknikcentrum ska organiseras. Claes Roxbergh är ordförande i riksdagens trafikutskott och har tidigare varit kommunalråd, med ansvar för miljöfrågor, i Göteborg. I år förstärks de statliga resurserna för miljöteknikområdet med 10 miljoner kronor. För att samordna statens insatser inom miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport ska ett särskilt miljöteknikcentrum inrättas. –Jag är glad att Claes Roxbergh åtar sig uppdraget, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Miljöteknik är ett viktigt utvecklingsområde för att åstadkomma bättre miljö. Det är också ett område med stora möjligheter för Sverige vad gäller export, tillväxt och sysselsättning.

Månader