Redo för utryckning!

Efter en hel eftermiddag tillsammans med Vimmerby Brandförsvar är vi nu redo för utryckning. Teoretisk genomgång av brand/brandförlopp och praktiska släckövningar ingår som en del i vår årliga interna kompetensutveckling. Kunskaper som är till nytta både på jobbet och hemma. Ring ditt lokala Brandförsvar om du och din organisation vill genomföra en brandövning. [Peter-B-01.gif, 0] Peter Bieberbach räddar en brinnande "docka" [Richard-01.gif, 0] Rickard Haag visar hur man släcker en eld

Månader