Rätt rening och rätt hantering

I samarbete med Aluminiumriket anordnar vi den 14 och 15 september ett seminarium där vi lär ut hur man, beroende på vilket material som ska bearbetas, väljer filtersystem/reningssystem. Teori kommer att varvas med praktik och handhavande. Det kommer att ges många tillfällen för erfarenhetsutbyte och två referensbesök är inplanerade. Detta är ett seminarium som kan lära både stora och små företag hur man kan återvinna effektivt och därmed både spara pengar och öka företagets image. För mer information maila till elin@aluminiumriket.com.

Månader