Slutjustering innan leverans

Flera pågående projekt, både kylmedelsrening- och membrananläggning, slutjusteras innan leverans just nu på plats hos vår underleverantör R-Produktion i Vimmerby.


Slutjustering/montering av projektledarna Erkki Lahti och Patrick Hörmann, Mercatus och elarbeten av Strömstyrkan utförs hos R-Produktion - vår lokala leverantör av kylmedelsreningstank och stativ till membrananläggning.

 


Månader