Pumputveckling

Sedan något år tillbaka har Knoll en ny pump i programmet. Pumpen har beteckningen "TS" och är speciellt designad för att kunna "slörpa". Detta kan utnyttjas bl.a. när man vill evakuera maskintankar kontinuerligt och fullständigt. Pumpen är också lämplig när man har mycket luft i vätskan, som kan vara fallet vid skumbildning. Hemligheten med funktionen är en ny typ av pumphjul. Det är utformat som en spiral. Spiralen "skruvar" upp vätskan och trycker sedan iväg den. Pumparna har en mycket flack pumpkurva vilket innebär att samma pump klarar att pumpa 100 liter/minut upp till ca 600 liter utan ändring. Trycket ligger mellan 0,8 upp till 2 bar. Pumpen finns att beskåda på hemsidan i vårt pumpprospekt (PDF) Gå in under "dokumentarkiv" och sedan under "tekniska blad" och välj pumpar typ TG, TF och TS.

Månader