Pumpstationer för tryckförhöjning under färdigställande på vår verkstad

Pumpstationerna levereras som en del i vår helhetslösning för rening av skärvätska och spånhantering. Leverans sker till Remako i Ulricehamn. Hela anläggningen skall vara driftsatt under vecka 20 och beräknas gå i full produktion vecka 22 [pumpstation,0] Anders Kratz, finjustering av pumpstationerna till Remako

Månader