Provanläggning till SKF

Vi kommer efter semestern att få nöjet att leverera en provanläggning till SKF´s utvecklingsavdelning. Syftet med provanläggningen är att kunna prova olika driftsförfarande och olika vätskor för att uppnå en optimal slipprocess. Vill du veta mer är du välkommen att maila joakim.malm@mercatus.se

Månader