Provanläggning för mjölkkondensat

Förra veckan driftsattes en pilotanläggning för rening av mjölkkondensat hos Arlas mjölkpulveranläggning i Vimmerby.

Pilotanläggningens system består av ett ultrafilter och syftet med anläggningen är att återvinna det vatten som blir biprodukt i mjölkpulverprocessen.

Driften av pilotanläggningen kommer att utgöra en del av ett examensarbete som utförs av Elin Gustafsson. Elin studerar till civilingenjör inom kemisk biologi vid Linköpings universitet.


Elin Gustafsson ansvarar för provanläggningen som installerats på Arla i Vimmerby

 


Månader