Projektutveckling på Gränsö

Under veckan har projektgruppen varit på utbildningsdagar på Gränsö Slott för att stärka, utveckla och effektivisera arbetsflödet i gruppen.

 

Månader