Projektmöte och inspektion hos Knoll

Under några dagar i början av April var vår Jan Alsér hos Knoll för avstämning av nya projektorder. Arbetssättet hos Knoll är detsamma som hos Mercatus.

Alla berörda parter samlas för att få en allmän information om projektet. Teknik, leveranstider, speciella föreskrifter och elektrisk genomgång pratas igenom och representanter från de olika enheterna är samlade.

Alex Dreher, Knoll, projektansvarig diskuterar förutsättningarna i projektet
Alex Dreher, Knoll, projektansvarig diskuterar förutsättningarna i projektet och
intresserade(?) åhörare som har möjlighet att ställa bra frågor

Förutom en dags projektgenomgång fick Jan möjlighet att titta på några pågående leveranser där bl a Knolls nya ”pumptransportörer” var färdiga. Avsikten med den vertikala slutdelen är att kortspånor ska skrapas ut till den integrerade pumptanken där sedan både spån och skärvätska pumpas till central enhet.
Fördelen är uppenbar: Ingen trucktrafik för spånkontainers i verkstadhallarna och allt kommer till ett ställe för vidare behandling

Alex Dreher, Knoll, projektansvarig diskuterar förutsättningarna i projektet
Knolls nya "pumptransportör" med vertikal slutdel

Nya byggnader på gång
I dagsläget är det trångt hos Knoll....extremt hög orderingång har tvingat Knoll att till och med använda gräsmattorna som uppställningsplats i väntan på transport till slutanvändare. Detta har pågått en längre tid och därför tog man beslut om att bygga en ny och effektivare utlastningshall. Den nya hallen börjar nu ta form och ska vara helt klar innan sommaren. Om det sedan påverkar leveranserna positivt får vi avvakta och se......


Överfull utlastning – dagens situation        Den nya hallen under full byggnation

Månader