Projektgruppen är laddad för högtryck

Eftersom orderläget fortfarande är på topp fortsätter Jakob Granström att arbeta med oss i projektgruppen. Hans roll är projektassistent och stöttar främst projektledarna i de tuffa projekten som pågår.

Johan Blomquist, projektledare, som tidigare haft reducerad arbetstid, då han kombinerat jobbet här på Mercatus med att vara pappaledig, är nu på plats på heltid.


Jakob Granström och Johan Blomquist i Mercatus projektgrupp

 

Månader