Projektgenomgång hos Knoll

Under veckan befinner sig Peter Bieberbach och Jan Alsér i Tyskland för genomgång med Knoll GmbH. Flera stora projekt har rullat in den senaste tiden och kräver ordentliga genomgångar för att allt ska bli så bra som möjligt vid leverans och montering.

En projektgenomgång består av flera olika moment, allmän genomgång / lägesorientering, genomgång av kundföreskrifter, uppställningsplatsen, elektriska föreskrifter, dokumentationsgenomgång samt kundspecifika önskemål.

 
Projektgenomgång hos Knoll i Tyskland under veckan

 

Månader