Projektavstämning i Tyskland

Veckan närmar sig nu slutet och även en hel vecka i Tyskland där vårt team samlat de inblandade leverantörsparterna i våra stora projekt hos vår tyska huvudpartner Knoll GmbH i Bad Saulgau.

Avstämningsmöten, genomgångar, projektstyrning och leverantörsbesök har stått på agendan hela veckan och har flutit på mycket bra.


Projektmöte hos Knoll GmbH

Månader