Projektarbete industriell ekonomi

Företagsanalysen kommer innehålla en grundläggande analys av företagets verksamhet, omvärldsanalys med hot och möjligheter på kort och lång sikt och konkreta åtgärdsförslag till förbättringar och effektiviseringar - en slutlig rapport vi kommer att få del av under våren.

 

Månader